Generelt

DcH Aalborg er en af Danmarks ældste hundeførerforeninger. Politibetjent H. Nielsen, havde 9. september 1921 indvarslet til et møde på Aalborg Politistation for at søge startet en politihundeforening.

Der blev besluttet at danne en forening bestående af såvel hundefører fra politiet som af civile hundeførere.

Aalborg var med til at danne Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening, som blev stiftet i 1937.

Aalborg arrangerede den første landskonkurrence .

Danmarks civile Hundeførerforening er Danmarks største hundesportsforening med over 12.000 medlemmer fordelt på mere end 120 lokalforeninger landet over.

I DcH Aalborg er vi optaget af at tilbyde kvalificeret hundetræning til alle hunde uanset race med eller uden stambog samt blandings hunde af enhver art. Vi har veluddannede trænere, som løbende videreuddannes for at være på forkant med nye træningsmetoder og – principper så vi kan tilpasse træningen lige til de enkelte hundes og hundeførers behov.

DcH Aalborg har Aalborgs vel nok bedste trænings arealer nemlig ”naturområde Voerbjerg”, ligesom vi har eget klubhus, hvor der er rige muligheder for at dyrke det sociale samvær med andre.

Nyheder

Sponsorer