Kontingent

Kontingent DcH Aalborg pr. 1/1 2023

Medlemsskab i DcH betales altid året ud, og er sammensat af fire komponenter. Gebyrer til Landsforeningen, og kredsforeningen, samt klubmedlemsskabet er faste pr. medlem, mens træningsafgiften kan afvige efter antallet af familiemedlemmer, hunde, o.lign.

Normalt medlemskab

DcH Lands – gebyr kr. 290,00
DcH Kreds – gebyr kr. 165,00
DcH Aalborg – klubmedlemskab kr. 445,00
DcH Aalborg Træningsafgift kr. 550,00
Total kontingent kr. 1.450,00

Familiemedlemsskab hver sin hund: (nr 2, 3 osv samme husstand)

DcH Lands – gebyr kr. 290,00
DcH Kreds – gebyr kr. 165,00
DcH Aalborg – klubmedlemskab kr. 445,00
DcH Aalborg Træningsafgift kr. 275,00
Total kontingent kr. 1.175,00

Familiemedlemsskab samme hund: (nr 2, 3 osv samme husstand)

DcH Lands – gebyr kr. 290,00
DcH Kreds – gebyr kr. 165,00
DcH Aalborg – klubmedlemskab kr. 445,00
DcH Aalborg Træningsafgift kr. –
Total kontingent kr. 900,00

Passivt medlemskab

DcH Lands – gebyr kr. 290,00
DcH Kreds – gebyr kr. 165,00
DcH Aalborg – klubmedlemskab kr. 445,00
DcH Aalborg Træningsafgift kr. –
Total kontingent kr. 900,00

Betaling

Kontingent betales rettidigt 31. januar for fortsættende medlemmer.


Kontingent til Lands- og kredsorganisationen vil altid være de gældende satser.

Ved tvivlsspørgsmål kontakt kassereren på kasserer@dch-aalborg.dk

Nyheder

Sponsorer