DcH Aalborgs æresmedlemmer gennem tiderne

Bestyrelsen i Dch Aalborg kan udnævne æresmedlemmer.

For at blive udnævnt til æresmedlem skal personen have udført et ekstraordinært arbejde for DcH Aalborg.

En udnævnelse til æresmedlem vil altid ske på baggrund af vurdering af personen som helhed og personens mangeårige arbejde for DcH Aalborg.

Vurderingen kan f. eks. være af:

  • Mange års gerning som en af de bærende kræfter i lokalforeningen
  • Et stort arbejde med at igangsætte et eller flere projekter
  • Mange års arbejde som træner/dommer/formand eller lignende i lokalforeningen
  • Enestående præstation til gavn for DcH Aalborg

Et æresmedlemsskab er for livstid.

Hvis æresmedlemmet ikke ønsker fortsat at være medlem af DcH Aalborg kan æresmedlemsskabet afslutte efter aftale.

Hvis DcH Aalborg ikke mere ønsker et æresmedlem i foreningen, kan det lade sig gøre at afslutte medlemsskabet, hvis den pågældende har udført en handling, der kan udløse en sanktion på min. 3 måneders karantæne.

Et æresmedlem i DcH Aalborg udnævnes af bestyrelsen, som oftest i forbindelse med en generalforsamling, et jubilæum eller lignende.

Æresmedlemmet bliver efterfølgende kontingentfri i i DcH Aalborg.

DcH Aalborg betaler kontingent til landsforening og kreds 1 for æresmedlemmet.

Udarbejdet på baggrund af Landsforeningens notat om æresmedlemmer

03.12.2018 Aksel Lund

1946Holger Larsen
1959Jens Berthelsen
Poul Sørensen
1976Poul Iversen
1991Grethe Ernst
1993Bent Møller
2001Bitten Møller
Leif Mousten
2011Aksel Lund
2017Rikke Boel

Nyheder

Sponsorer