Jubilæumsskrift

DcH Aalborg gennem tiderne 1921 – 1991

Bestyrelsen for DcHs lokalforening i Aalborg besluttede på et bestyrelsesmøde, at man i forbindelse med 70-års jubilæet i 1991 ville forsøge at udgive et jubilæumsskrift. Indholdet skulle dels være baseret på en gennemgang af de gamle forhandlingsprotokoller og dels på artikler skrevet af nuværende og tidligere medlemmer.

Resultatet blev et jubilæumsskrift ”Gennem tiderne 1921 -1991”. Det blev et interessant men også til tider et besværligt arbejde at tyde referaterne i protokollerne. Der er gengivet væsentlige beslutninger og oplevelser, som de er beskrevet, og der er herved lagt et grundlag for i fremtiden at dykke yderligere ned i DcH Aalborgs historie.

Jubilæumsskriftet blev udarbejdet af Aksel Lund.

Der kan fremhæves følgende markante datoer og begivenheder i DcH Aalborgs historie:

9. sep 1921 startes en politihundeførerforening i Aalborg med deltagelse af hundeførere fra såvel politiet som civil befolkningen.
29. okt 1937 bliver det besluttet at blive optaget i Danmarks civile Hundeførerforening som etableres bl. a med stor medvirken fra Aalborg samme år. DcHs første landskonkurrence henlægges til afholdelse af Aalborg og den afvikles på flyvepladsen.
16.09.73 Nuværende træningsplads indvies.
06.04.75 Apporten (klubblad) udkommer 1. gang.
1975 Mølbækgård konkurrencen med Aalborg og Lindholm som deltagere gennemføres 1. gang
21.08.76 Aalborg afholder for 1. gang en kredskonkurrence.
1978 Kommunen bevilliger penge til opførelse af et nyt klubhus (det vi har i dag).
1984 Venskabskonkurrence med Brønderslev indføres.
1988 Aalborgmesterskabet med deltagelse af hundeførere fra Svenstrup, Lindholm og Aalborg gennemføres for 1. gang på initiativ af Aalborg og med Aalborg som arrangør.
1991 70 års jubilæum afholdes med en stor flot opvisning med bl.a. førerhunde, greyhoundløb og politihunde i arbejde samt vores egne lydighedshunde, reception og åbenthus.

Der findes muligvis et eksemplar af jubilæumsskriftet i klubhuset, som du kan låne hvis du er interesseret i at læse det i fuld længde.

02.09.2018 Aksel Lund

Nyheder

Sponsorer